WORKSHOP


Oldtidens lydsider

At forestille sig OLDTIDENS LYDSIDER kan handle om at slå ørerne ud og LYTTE.....lytte efter hvad vi hører i dag, trække de moderne lyde fra, måske lægge nogle andre lyde til....og forestille os hvordan der har lydt, et givet sted på et givet tidspunkt.

Det kan også handle om at fornemme nogle af de rytmer, klange og lyde som måske har omgivet datidens mennesker.

Hvordan lyder det eksempelvis når vi flækker flint, ror i stammebåd, grutter korn eller renser skind?

Hvilke rytmer gemmer sig i oldtidens arbejdsprocesser?

Hvilke klange gemmer sig i materialerne?

Hvilke lyde har der været i naturen?

...Vi ved det ikke med sikkerhed, men netop den usikkerhed giver plads til nysgerrighed og refleksion. Hermed skaber historien en fin ramme for kreativitet og eksperimenteren i nutiden, og hvem ved hvad der så sker i fremtiden...

Workshop med 6. klasse fra Farsø Skole på Stenaldercenter Ertebølle om stenalderens lydlydside.

Praktiske detaljer

Klassetrin: Workshoppen egner sig til 4.-10. klassetrin,  musiskoler, naturskoler og andre lyd-nysgerrige.

Timefordeling: Vi anbefaler fra 3-6 timer, men det kan aftales lokalt. 

Pris: Den afhænger af omfang og sted, så kontakt mig direkte.

Tidspunkt: Kontakt mig, så finder vi et egnet tidspunkt.

Ramme: Vi leverer indhold, men forventer at skolens lærere er med i timerne. 

Udstyr:  Vi medbringer udstyr. 

Fag: Vi samarbejder gerne med både musik-, historie- og udeskolelærerne, så erfaringerne forankres på skolen og fagene. 

Sted:  Forløbet kan gennemføres på skolens udeområde eller et naturområde i nærheden. 

Alle vores lydworkshops starter med at skærpe lyttesansen ved...at lytte. Det er også en god mindfullness-øvelse.

Derefter går vi på lydjagt, gerne med zoomrecordere.

Optagelserne redigeres og mixes på computeren.

Som afslutning kan eleverne bruge egne optagelser som inspiration for livemusik... selvfølgelig på stenalderinstrumenter.

Du er velkommen til at besøge vores undervisningsmateriale: LYTTErier.

Vi er i gang med at samle et arkiv med lydoptagelser som du kan bruge i din undervisning, hvis du ikke lige har en flinteflækker eller udstyr til andre oldtids-arbejdslyde ved hånden. Besøg siden og hør hvor langt vi er nået  >>>

Et par indtryk fra lytteworkshops

Tak til elever fra læreruddannelsen i Jelling UCS, Farsø Skole , Engesvang Skole, Kolsterlund Museum, Stenaldercenter Ertebølle og Vingsted Jernaldercenter. Fotos: Ears Wide Open og Mikkel Arnfred.

Reaktioner

Musikskolelærer:

I really like the part which we had to 'compose' different kind of signals and music for different purpose. I could also see how the kids had to think it through and figure it out - and they did with great success. As a musician and a music teacher it was amazing to see how long we came with music making.

Skolelærer, 8. klasse:

Projekt ”Fra Råb til Trut” har givet en nærværende og historisk stærk oplevelse af at være samskabende med fortidens stemmer. Muligheden for at agere og være fortiden i noget så håndgribeligt som lyde har styrket oplevelsen af de historiske tråde til nutiden. 

Skolelærer, 5. klasse:

At tænke den historiske tidslinje anderledes, i stedet for de kendte kanonpunkter bruges de musikalske instrumenter som nedslag. Det var interessant, og med noget mere konkret fokus på historien bag instrumenterne i tidsperioderne, kunne det blive rigtig spændende.

Museumsformidlere:

Det var hele ideen om, at der selvfølgelig også var lyd i oldtiden, men at vi ikke har den fjerneste anelse om, hvordan den egentlig var. Der er få eksempler på bevarede instrumenter, men vi ved ikke i hvilke sammenhænge de er blevet brugt, og de har naturligvis ikke udgjort HELE oldtiden lydkulisse. Den eksperimenterende tilgang til, hvordan lyden KUNNE have været, var givende.

Hvem er vi?

Hvem møder du, hvis du samarbejder med os?

Projektleder, musikantropolog og musikentreprenør  Eva Fock

Lydforsker Ingeborg Okkels

Musikere: Fløjtespiller Kiku Day; percussionist Ying-Hsueh Chen; vokalist Anders Børup

Komponist Laurits Jongejan

Læs mere om os og om projektets historie her >>>

Hvem har vi støttet projektet økonomisk?

Hvilke fonde har støttet os?


Desuden tak til 

Plastmo, Plast-Line, Wavin o m a. for materialer til de selvbyggede horn. Og tak til jægere over hele landet for knogler.