undervisnings-materialer

Velkommen til vores materialebank, med ideer til hvordan du kan bygge instrumenter og lydredskaber, spille sammen og lytte.


LYDEN AF OLDTIDEN bringer ørerne med i historieundervisningen, historien ind i musikfaget, håndværk ind som eksperimentel hjælper, og æstetisk sansning med som ramme.


Vi lægger ideer op til brug for musikfaget, historiefaget og håndværk & design, med fag som kristendomskundskab, natur & teknologi og dansk på sidelinjen


Hvordan lød der mon i oldtiden? - Og hvordan har lydlandskabet, den lydbaggrund vi lever i, ændret sig med tiden?

Hvordan har forskellige arbejdsprocesser skabt en rytmisk ramme for vores liv?

Hvilke materialer havde man dengang, og hvad har de betydet for datidens lydside?

Vi har brugt lyde som signaler, men hvilke lydredskaber har vi haft? Og hvad har de mon været brugt til?

Hvordan har lyden været en del  af datidens ritualer, begravelsesritualer, høstritualer, jagtritualer, offerritualer..... Hvordan kan vi i dag bruge lydsansen til at blive klogere på datiden.


Undervisningsmaterialet er blevet realiseret i samarbejde med Klosterlund Museum/Museum Midtjylland og Stenaldercenter Ertebølle/Vesthimmerlands Museum. Grafisk design og illustration af Trine Lucia Højmark-Jensen: TrineLucia.com


Her finder du LINKS til undervisningsmaterialer fra eksterne aktører >