Historisk ramme

FASE 1: LYDEN AF OLDTIDEN startede som et tværinstitutionelt udviklingsprojekt, med streg under UDVIKLING. Vi er mødtes på tværs af faggrupper, arkæoologer, museumsformidlere, musikantropologer, musikforskere og musikere, og uden sikkerhedsnet og præfabrikerede slides. Med ombord havde vi børn og unge som både var prøvekaniner og 'medforskere', i forsøget på at byde ind med forslag til de mange spørgsmål.

Efteråret 2021: Indledende workshops på Klosterlund Museum, Stenaldercenter Ertebølle og Museet Sønderskov. Som i en kaotisk spirebakke, kastede vi et hav af frø på jorden, for at se hvilke ideer der satte kimblade....hvilke ideer der vækkede vores nysgerrighed.


FASE 2: I foråret 2022 testede vi udvalgte ideer. Workshops om oldtidens fløjter (Fra køkkenmødding til orkestergrav), workshop om lytning og bearbejdning af lytteindtryk (Oldtidens lydsider), begge på Stenaldercenter Ertebølle, og en videre udforskning af horn (Fra Råb til Trut II) på Klosterlund Museum. 

Workshoppene blev nogle gange suppleret med små stedspecikke koncerter med de deltagende musikere Kiku Day (fløjter) og Ying-Hsueh Chen (percussion). 

Desuden arbejdede vi videre med instrumentmodeller og udforskning af materialer.


I efteråret 2022 blev erfaringerne bearbejdet til undervisningsmaterialer, der blev gennemført kursus for undervisere, hvor ideen om blæseinstrumenter blev delt. Samtidig begyndte ideerne at slå spire hos musikerne, som gradvist begyndte at arbejde med instrumenterne og materialerne i andre sammenhænge. 


Der er løbende dialog med museer forskellige steder i landet, om lokale fund. Og løbende et arbejde med at skaffe de fornødne fondsmidler til at kunne videreføre projektet. 


FASE 3: I foråret 2023 begyndte arbejdet med at udvikle lydvandringerne som et brugbart koncertformat. Komponist Laurits Jongejan og vokalist Anders Børup inddrages i projektet. 

Hvem er vi?

Projektleder og idémager, musikantropolog Eva Fock (Ears Wide Open) har stor erfaring i pædagogisk arbejde med skoleklasser omkring bygning af musikinstrumenter, musik i udeskole og musikalsk skabende aktiviteter - fra ind- og udland. Med en baggrund i projekter i Danmark, Island, Grønland, Færøerne og Egypten, og med erfaringer også i udvikling af udeskole-musikforløb, er projektet her en naturlig videreførelse af erfaringerne. Læs mere på mere: www.earswideopen.dk

 

Lydkonsulent og lydforsker, ph.d. Ingeborg Okkels (Lydværk) har stor erfaring med udvikling og afvikling af workshops omkring lyd og lydforståelse for børn, og forløb med optagelse af lyde og produktion af lydcollager. Ingeborg bidrager til en skærpet lytning ind i naturens lydspor. Se mere: www.lydværk.dk

  
Musikere: Fløjtenist Kiku Day, slagtøjs-musiker Ying-Hsueh Chen var med fra starten. Siden er også vokalist Anders Børup kommet med ombord. De har alle stor erfaring med eksperimentel musik i et krydsfelt mellem improvisation og rituel musik. Se mere: www.kikuday.comwww.yinghsuehchen.com og  www.tonehoved.dk

 


Komponist: Laurits Jongejan er uddannet komponist fra DIEM, ved det Jyske Musikkonservatorium. Han arbejder bl.a. med imitationer af naturen, med rum og flader som centrale elementer, og har tidligere brugt dele af oldtids-instrumentariet i et værk, og har komponeret for børnegrupper.

 

 

Klosterlund Museum ligger ved Bølling Sø i Midtjylland. Her findes nogle af de tidligste spor af stenalderbeboelse, her findes trædesten fra bronzealderen, og i jernalderen blev Tollundmanden ofret i mosen.

Inden samarbejdet med museet begyndte havde Eva Fock samlet viden om datidens instrumenter og arkæolog Martin Winther Olesen gjorde sit yderste for at holde styr på, hvad der var historisk belæg for, og hvor vi gættede.

Museum Midtjyllands spændende fund af to trælurer fra Herning-egnen var omdrejningspunkt for workshoppen, hvor vi derfor især fokuserede på læbe-blæseintrumenter som horn og trompeter.

Museets formidlingschef Julie Lolk bidrog til at sætte den pædagogiske ramme.

I første omgang udforskede vi jernalderens instrumenter, lydredskaber og 'soundscapes'....Hvordan der lød i skoven og på engen. Hvilke rytmer og inspirationer der gemte sig i de forskellige arbejdsprocesser. Og hvilke instrumenter og lydredskaber der kunne egnesig til hvilke steder og aktiviteter.

I anden omgang fokuserede vi på læbe-blæseinstrumenter: Dyrehorn, trælurer, og deres egne plast-metaludgaver af bronzelurer og carnyx. Sammen med eleverne udforskede vi datidens brugssituationer, f.eks. ritualer og hverdagens signaler.

Stenaldercenter Ertebølle ligger ved den ikoniske stenalder-køkkenmødding, som har gjort navnet Ertebølle til synonym på slutningen af jægerstenalderen i Skandinavien.

Ved Ertebølle gik vi på jagt efter stenalderens instrumenter, lydredskaber og 'soundscapes'....Hvordan lyder der i skoven, på en køkkenmødding, ved stranden...?Hvilke rytmer gemmer sig i flintflækning og de andre håndværksaktiviteter man har haft dengang?Hvilke instrumenter og lydredskaber egner sig til hvilke steder og aktiviteter?

I samarbejde med Kim Callese, Ertebøllecentrets museumsformidler, satte vi rammerne for den fælles udforskning af emnet. Vi fokuserede i første omgang på de forskellige fløjteformer der kendes fra stenalderen: Panfløjter, kantblæste fløjter, kuglefløjter og blokfløjter....omend ikke med væsentlige fund fra Danmark. 

Forberedelser til projektet

Hvem er vi?

Hvem møder du, hvis du samarbejder med os?

Projektleder, musikantropolog og musikentreprenør  Eva Fock

Lydforsker Ingeborg Okkels

Musikere: Fløjtespiller Kiku Day; percussionist Ying-Hsueh Chen; vokalist Anders Børup

Komponist Laurits Jongejan

Læs mere om os og om projektets historie her >>>

Samarbejdspartnere

Museer: Museumsunderviser og naturvejleder Kim Callesen, Arkæolog Louise Villadsen (Vesthimmerlands Museum/Stenaldercenter Ertebølle); Arkæolog Martin Winter Olesen, arkæolog Julie Lolk (Museum Midtjylland/Klosterlund Museum:); Arkæolog Marie Brinch (Museum Lolland-Falster); Historiker Nick Schaadtrk, arkæolog Anne-Mette Jørgensen (Museet Sønderskov). 

Naturskoler: Kirsten Blicker Friis (Kongskilde Naturcenter); Jaris Bingler (Københavns Naturskole). 

Musikskoler: Jesper Andersen (Holstebro Musikskole); Søren-Christian Slyngborg (Ikast-Brande Musikskole); Eyal Weinberger (Vejen Musikskole).  Varde Musikskole, Kulturrummet Thisted,

Skoler/uddannelsesinstitutioner:

Engesvang Skole; Ranum Efterskole; Højmarkskolen i Holsted; Farsø Skole; Ranum Skole; Freinetskolen;  Møllebakkeskolen i  Horreby; Sorø Borgerskole; Outrup Skole; Københavns Kommune - Åben Skole.

Erfaringerne er desuden blevet præsenteret her:

Skoletjenesten Aalborg, Friskolelærerforeningen, UCN, Universe Science Park, Musikpædagogisk Konference DKDM, UC-Syd, Udeskolenetværket, UCL Jelling, Professionshøjskolen Absalon, Københavns Professionshøjskole, Udeskolenetværket, ISGMA - International musikarkæologisk konference, Arkæologiens Dag i Haderslev.

Læs mere om os og om projektets historie her>>>

Hvem har vi støttet projektet økonomisk?
Desuden tak til 

Plastmo, Plast-Line, Wavin o m a. for materialer til de selvbyggede horn. Og tak til Tommys Kødsalg og jægere over hele landet for knogler.